HJÆLP – Tusindvis Venter på os

Mange tusinde venter bogstavelig talt på os i Etiopien i disse dage og uger. Vi er blevet mere end overvældet over den modtagelse, Radio Home har fået i landet, og så er vi knap nok kommet i gang endnu. De hungrer bogstavelig talt efter at komme i gang med at studere Guds ord.

For to måneder siden var daglig leder for Norea Mediemission sammen med indiske kolleger i Etiopien, for at undervise 65 kirkeledere i Radio Home-konceptet. Kort fortalt er Radio Home en bibelstudiegruppe, som bruger Vejen gennem Bibelen (VGB) som studiemateriale. Radio Home-grupperne samles om og lytter til afsnit af VGB gennem en lille medieafspiller og taler sammen om dagens afsnit.

Samarbejdspartnere og strukturer

Noreas samarbejdspartner i Etiopien er Yemisrach Dimt Communication Service (YDCS), som er en del af den lutherske kirke Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY), som Luthersk Mission og danske/nordiske missionsselskaber har arbejdet sammen med i mange år. Det er i samarbejde med YDCS og ”Thru the Bible” (TTB – det, der svarer til VGB på dansk), at Norea har søsat dette projekt, som de mange kirkeledere er meget ivrige efter at komme i gang med.

Organisering og forpligtelser

Vi har gjort det meget klart for gruppelederne, at der skal være en tydelig struktur på Radio Home, for at det ikke blot løber ud i sandet, og at de forpligter sig til at samles én gang om ugen og være i månedlig kontakt med en gruppekoordinator. Men der er ingen tøven i deres sind og tanker – det kan kun gå for langsomt med at komme i gang. Budskabet fra mange af de 65 deltagere var: ”Der er et virkelig stort behov for dette, og det er virkelig noget, vi kan bruge i missionsarbejdet.”

Behov for hjælp

HJÆLP – vi har brug for din hjælp, hvis vi skal kunne følge med her! Vi arbejder på højtryk for at få strukturen i Etiopien på plads. De lokale gruppeledere og de regionale gruppekoordinatorer er frivillige og ulønnede, men vi vurderer, at vi skal have ansat i alt 3-4 personer (én der har ansvar, styrer og leder gruppekoordinatorerne på hvert sprog og en overordnet leder for Radio Home-projektet). Fire ansatte medarbejdere inkl. kontorhold og rejseudgifter koster i Etiopien væsentlig mindre end én fuldtidsmedarbejder i Norea i Danmark. Medarbejderudgifterne har vores venner i TTB dog lovet at tage sig af, så det er ikke der, vi har behov for din hjælp.

Medieafspillere og forbøn

Men DIN HJÆLP har vi behov for til anskaffelse af medieafspillerne og til forbøn. Selv om vi køber afspillerne billigt i Kina, koster det nogle penge, inden de lander ude i grupperne. Noreas partner i Canada har mange års erfaring med at købe afspillere til uddeling i Asien og Afrika, og har derfor testet en række afspillere. På basis af deres erfaring, har vi kunnet købe en meget robust og billig afspiller, som har lang batteritid, god lyd og nem betjening (= nemt at finde det rigtige afsnit + fortsætter hvor den sluttede sidst). Det koster kun ca. 100 kroner at købe en afspiller i Kina, inkl. hukommelseskort med VGB-indhold (micro SD-kort) og fragt fra Kina til Etiopien.

Importudfordringer

Import og fortoldning i Etiopien er ikke så enkelt: Dels tager det meget lang tid, og dels er det relativt dyrt. Den første sending på 100 enheder tog det 6-8 uger at få frigivet fra toldmyndighederne, og det kostede ca. 100 kroner pr. enhed, men YDCS har oplevet behandlingstider på helt op til 6 måneder. Hjælp os med at få medieafspillere ind i Etiopien, så vi kan få afspillere ud til de første 1.000 grupper, som allerede er dannet, og som ”råber” efter afspillere – det koster kun ca. 230 kroner pr. Radio Home-gruppe (medieafspiller + SD-kort + told + lille oversigt over indhold). Der er ca. 10 personer i hver gruppe.

Langvarig holdbarhed og alternativer

Erfaringer fra andre steder viser, at medieafspillerne har meget lang holdbarhed. Nogle af enhederne skal have skiftet de genopladelige batterier efter ca. fem år, men selve afspilleren holder ofte meget længere, og VGB-indhold har vi nok af til mange år (YDCS/TTB går snart i gang med at producere Vejen gennem Bibelen på to af de sprog, vi mangler i Etiopien). Hele strukturen omkring koordinatorer og overordnede ledere gør det nemt at udskifte medieafspillere og hukommelseskort, hvis noget bliver defekt.Sådan er det hele begyndt

Udviklingen af Radio Home-modellen

”Radio Home-modellen er udviklet af Noreas partner i Indien og tog sin begyndelse for mere end 10 år siden, da lederen George Phillips observerede, at antallet af lyttere på kortbølge så småt begyndte at falde,” siger Noreas daglige leder, som har arbejdet tæt sammen med George i snart et par årtier. Han fortsætter: ”Radio Home viste sig hurtigt at være langt mere end blot et godt supplement til kortbølgeradio eller en afløser for kortbølgesignalet, for Radio Home er meget mere fleksibel på alle måder. Det kan bruges både i små og store sprogområder, er ikke bundet af en fast sendeplan, påvirkes ikke af magnetisk støj, ligesom kortbølgesignalet, og rent økonomisk er det også en billig model.”

Erfaringer og fleksibilitet

“Samtidig har gruppemodellen, hvor man samles i en lille gruppe på ca. 10 personer omkring medieafspilleren, mange fordele. De kan hjælpe hinanden på vejen mod himlen i samtalen om Guds ord, gruppen motiverer til, at man kommer afsted hver uge, og erfaringen fra Indien er også, at det i høj grad er evangeliserende. En væsentlig del af samtalerne i grupperne handler om, hvordan man kan få andre med på vejen mod himlen. Så grupperne har været gode til at få nye med ind.”

Udfordringer og fremskridt

Siden før Corona-tiden har Norea været i dialog med vores samarbejdspartner i Etiopien om, hvorvidt vi skulle prøve Radio Home-modellen i Etiopien. Corona satte det lidt på pause, men i 2023 begyndte der for alvor at ske noget. Daglig leder for Norea ledsagede i efteråret Wakshuma Terefe fra YDCS i Etiopien til Indien, for at han kunne opleve, hvordan Radio Home fungerer, på første hånd.

Besøg i Indien og forventninger i Etiopien

Ole Sørensen fortæller: ”Vi rejste i løbet af få dage rundt i Indien sammen med George Phillips, som har udviklet Radio Home, og Dipendra Halder, som har overtaget ledelsen i TWR-India efter George. Efter nogle dage i Indien med samtaler og orientering fra George, var min etiopiske ven og kollega ikke i tvivl om, at det også skulle afprøves i Etiopien.”

Begejstring og overvældende respons

”Men ingen af os havde turdet håbe på, hvad vi var vidne til i marts måned i Addis Ababa. De cirka 65 lokale kirkeledere er begejstrede for projektet, ser det som en velsignelse og kan ikke vente med at komme i gang. Vi blev bogstavelig talt blæst bagover, for ingen af os havde turdet håbe på så positiv en respons,” siger Ole Sørensen og fortsætter: ”Min etiopiske kollega er siden blevet kimet ned, fordi de kan ikke vente med at komme i gang. De ringer og spørger, hvornår de kan få medieafspillere.”

Et budskab til ikke-kristne

Gennem Radio Home i Etiopien ønsker vi ikke blot at oplære kristne, men i høj grad også at nå ud til ikke-kristne med evangeliet. Derfor havde vi bevidst ikke inviteret kirkeledere fra de områder, hvor Mekane Yesus kirken står stærkt, men primært inviteret folk fra nord og øst, hvor islam og den ortodokse kirke står stærkt, og antallet af evangeliske kristne er få. I Etiopien er 40 millioner medlem af den ortodokse kirke, som har navn af at være kristen, men i praksis ligger meget langt fra luthersk kristendom.
Den etiopiske ortodokse kirke har kostregler fra jødedommen, tilbedelse af helgener og engle, og andre elementer, som vi kender fra den katolske kirke før reformationstiden. ”Pagtens ark” spiller en særlig rolle i kirkens liturgi. Indtil for nylig foregik hele gudstjenesten på sproget Ge’ez, men i dag er det ”kun” liturgien, der er på Ge’ez, som ingen kirkegængere forstår noget af. For langt de fleste ortodokse kristne er Bibelen ikke en bog, de læser og bruger.

Introduktionsdage i marts

Mange af deltagerne i vores introduktionsdage til Radio Home i marts måned, var fra Tigray, Afar, Somali og Amhara-regionen i nord- og øst-Etiopien. Radio Home-grupperne er ikke små kirker og er ikke kun for Mekane Yesus kirkemedlemmer. Derfor så blandt andet folkene i Tigray-regionen store muligheder i Radio Home, selvom der er få evangeliske kristne i regionen, og regionen er stærkt præget af den ortodokse kirke og af krigshandlingerne, som har hærget i regionen i mange måneder.

Krigens konsekvenser

I 2022 blev omkring 82.000 dræbt i Ukraine-krigen, men over 100.000 blev dræbt i Tigray-konflikten (skriver Ritzau ifølge Kristeligt Dagblad, juni 2023). Krigshandlingerne i Tigray-regionen er nu stort set ophørt, men uro, utryghed og krigshandlinger fortsætter i en række andre regioner i Etiopien. Deltagerne fra Tigray var overbeviste om, at de kunne starte mange Radio Home-grupper i løbet af uger. Mange i den ortodokse kirke hungrer efter Guds ord og vil derfor gerne være med i en sådan gruppe.

Planer for fremtiden

På kursets tredje og sidste dag i Addis i marts måned, spurgte vi de 65 deltagere, hvor mange grupper de troede, de ville kunne sætte i gang lokalt i løbet af de næste 2-3 måneder. Vi havde gjort det klart for dem, at vi ikke uddeler medieafspillere til enkeltpersoner, men kun til Radio Home-gruppeledere, som vi har navn og adresse på, og som forpligter sig til at samle 5-10 personer én gang om ugen, og forpligter sig til et månedligt møde med en gruppekoordinator. De 65 personer var overbeviste om, at de tilsammen ville kunne opstarte mere end 2.000 grupper i løbet af få måneder.

TAK og BED:

  • Tak for den overvældende modtagelse i Etiopien
  • Tak for hunger efter Guds ord
  • Tak for relativ fredelige forhold i Tigray og bed om fred i hele Etiopien
  • Bed om at Helligånden vil åbne Guds ord gennem VGB-afsnittene og samtalen i grupperne
  • Bed om at Gud vil vejlede os til de rette ledere for projektet i Etiopien – vi er i fuld gang med at lede
  • Bed om at toldbehandlingen på de 400 enheder, som lander i Etiopien om få dage, må forløbe hurtigt og enkelt