Hvordan kan Gud bo i en æske?

ARTIKEL FRA NOREANYT

Alameju tilhører oromo-folket i Etiopien. Han er vokset op i en familie, som dengang var præget af både traditionel religion (åndedyrkelse) og ortodoks kristendom, og i et område, hvor der var stærk modstand mod evangeliet. I dag er han og hans familie imidlertid evangeliske kristne, og det er ikke mindst takket være de kristne radioprogrammer, Norea Mediemission har været med til at producere på sproget oromo siden 1980erne.

Før de kom til tro på Jesus, brugte Alamejus familie amuletter, som de bar om halsen eller opbevarede i små æsker. Men for Alameju var der noget, der ikke hang sammen. ”Jeg tænkte: Hvordan kan Gud, som er Skaberen, bo i sådan en lille æske? Jeg gik til den ortodokse kirke for at få svar på mine spørgsmål, og de gav mig en masse materiale, jeg kunne læse,” fortæller han. Men læsestoffet hjalp ikke på hans forvirring. Først da han på et senere tidspunkt fik mulighed for at læse hele Bibelen fra Første Mosebog til Johannes’ Åbenbaring, skete der noget i ham. ”Da gik det op for mig, at jeg gik på den forkerte vej og måtte ændre hele min tankegang.”

Håbløshed

Men i det øjeblik Alameju fandt fred i Kristus, var der ufred omkring ham. ”Der var stor modstand mod evangeliet, der hvor vi boede. Fra den dag, jeg blev kristen, fulgte mine naboer efter mig med skydevåben. Desuden blev min familie syge, og jeg blev grebet af håbløshed.” Det var for farligt for præster og evangelister at komme til området. ”De var bange for at blive dræbt. Vi levede ti år uden nogen præst eller evangelist, uden nogen støtte fra en kirke.”

Radioen blev vores præst

”Men på det tidspunkt fandt vi de kristne radioprogrammer. Hver aften kom radioprogrammet til os, som en præst: prædikede for os og talte til os. Fra da af voksede min familie gradvist i troen og blev kristne. Hver aften igennem de ti år, hjalp radioen os og forkyndte evangeliet for min familie,” fortæller Alameju. Og hans familie er ikke den eneste, der har oplevet radioprogrammerne på den måde.

Lukkede selv sine forfølgere ud af fængslet

Alameju fortæller videre om naboerne, der forfulgte ham: ”Mange gange skød de på mig, for at dræbe mig, men de ramte ikke.” Han anmeldte dem til myndighederne, og de blev sat i fængsel. ”Men det gik op for mig, at det ikke var myndighederne, der beskyttede mig, det var Gud. Så jeg sagde til myndighederne, at naboerne skulle lukkes ud af fængslet igen. Jeg var overbevist om, at jeg nok skulle forblive i live, hvorimod dem, der stræbte mig efter livet, måske ikke ville leve så længe.”

Og sådan gik det også. Alamejus forfølgere endte med at dræbe hinanden. ”Der var også et højtstående medlem af regeringen, som forsøgte at dræbe mig, men han blev også selv slået ihjel.”

En kilde til liv

”Uden radioprogrammerne var vi ikke fortsat med at være kristne i dag. I dag er vi blevet mange, mange flere kristne, takket være radioen,” siger Alameju. ”Betydningen af radiostationen kan ikke udtrykkes med få ord. Den er fantastisk. Den er som en præst. Denne radiostation er ikke bare noget, vi nævner i forbifarten. Den er faktisk en kilde til liv for dem, der lytter. Nu har jeg mange kristne venner. Nogle af dem prædiker også evangeliet, ligesom mig.”

Kun 15% evangeliske kristne

I dag tjener Alameju som prædikant i sit område og udbreder evangeliet – for selv om det ikke længere er livsfarligt at bekende sig som kristen, hvor han bor, er de evangeliske kristne stadig i undertal. Iblandt hele oromo-folket, som består af flere stammer fordelt over flere lande, er kun 15% evangeliske kristne. Mange af dem bor i områder, som enten er stærkt præget af traditionel religion eller af islam, og her er forfølgelsen fortsat utrolig stærk. Lad os fortsat bede Gud om, at disse folkegrupper må få lov at høre evangeliet, enten fra præster og missionærer, eller via medier som radio og hukommelseskort, og at de må få lov at leve i fred og plante kirker.


 

Billede af NoreaNyt

Læs flere spændende historier fra mediearbejdet i NoreaNyt.

Du kan også lytte til en (AI) oplæst version af NoreaNyt på Norea.dk