KmH i Cambodja: Småt men godt

”Jeg er ikke alene; Gud er med mig, så jeg frygter ikke noget, heller ikke når jeg møder problemer!”
Ovenstående citat kommer fra enken Mom, der bor i en bjerglandsby i Battambang-provinsen. Cambodja er et land præget af stærk fattigdom, dårlig infrastruktur, mangelfuld uddannelse og en meget høj grad af korruption, så problemerne kan hurtigt hobe sig op for den enkelte. Men igennem KmH’s voksende arbejde i Cambodja og mennesker som Mom, der har stiftet en kristen menighed i sit hjem, møder flere og flere cambodjanere Guds ord og finder fred hos ham midt i modgangen.

Fra hønsehus til kirke

”Vi bliver inspireret af hendes lederskab og dedikation til lokalsamfundet,” siger Pisey fra Noreas partnerorganisation. Pisey fortæller også, hvordan menigheden mødes i Moms have på et sted, hvor der oprindelig stod et hønsehus. Med få midler er det lykkedes Mom at omdanne pladsen til en åben mødesal, hvor 30-40 medlemmer nu mødes for at høre evangeliet. Om søndagen leder menighedens ældste gudstjenesten, mens børnene samles til søndagsskole i skyggen af en stor bambus. Derudover tilbringer Mom alle sine lørdage med at lede en KmH-gruppe i en anden landsby 5 km væk.

Nye lyttergrupper

Noreas partner i Cambodja etablerer stadig nye grupper, hvor kvinder samles og bliver mødt med evangeliet gennem Kvinder med Håb-programmerne. Det samlede antal grupper er nu oppe på 223. To af de senest etablerede grupper ligger i Tboung Khmum-provinsen, hvor der ikke tidligere har været nogen grupper. Begge disse grupper ledes af Chantea (se billedet ovenfor), en ung engelsklærer. Chantea udfører sine opgaver som gruppeleder med sin lille datter på armen, så det kan være, at en kommende generation af KmH-medarbejdere allerede er godt på vej.

Ny teknologi

KmH-teamet producerer fortsat nye afsnit af det 30 minutter lange Kvinder med Håb-program. Også i Cambodja er traditionel radio som medie på retur, så teamet arbejder i højere grad på at distribuere programmerne via små, digitale medieafspillere. Også langt den største del af den respons, teamet modtager fra lytterne, foregår via Facebook frem for brevpost og telefonopkald.

For nylig modtog teamet dog et rigtigt brev fra en ung kvinde, Tha Rina, som på flere måder har fundet nyt liv i Kristus. Du kan læse hendes vidnesbyrd her på bagsiden.

Din støtte gør en evig forskel

Vi i Norea vil gerne sige dig tak for din fortsatte forbøn, støtte og medleven i mediemissionens arbejde. Blandt andet hjælper den os til at fortsætte arbejdet i Cambodja, så endnu flere mennesker får lov at møde Jesus, blive en del af et meningsfuldt og lærerigt fællesskab samt få god vejledning og opmuntring i hverdagen.
Vi glæder os til at informere dig om gamle og nye projekter igennem 2024. Jeg vedlægger en flyer, som vi har fået trykt for nylig, om KmH’s arbejde både i Danmark og udlandet. Når du selv har læst den, kan du jo give den videre til en ven. Du kan også kontakte os og få flere tilsendt.