Kvinder med håb på Bengali

Kvinder med Håb (KmH) har nået ud til kvinder i den nordindiske delstat Vestbengalen og talt håb siden marts 2007. Kvinder i Vestbengalen oplever mange af de samme problemer som resten af Indien, vold i hjemmet, abort, mangel på tilstrækkelig uddannelse osv. Norea Mediemission har i år taget ansvar for dette vigtige arbejde.

Det bengalske KmH-team arrangerer jævnligt seminarer, hvor de inviterer kvinder til at høre om KmH-arbejdet, uddeler flyers og bedekalendere, samt afholder fællesbøn.
Nogle af deltagerne ved sådanne arrangementer fortæller om, hvordan KmH-programmet har påvirket deres liv, både åndeligt og menneskeligt. De er vokset i troen og har erfaret at Gud aldrig forlader dem; de har lært at styre et hjem, når deres svigerfamilie ikke synes om dem; de er blevet mentalt stærkere og har fået hjælp til at løse hverdagens problemer. Disse sammenkomster bærer frugt. Kvinderne beder for hinanden, deler Guds ord og fortæller bagefter andre om programmet.

Guds kærlighed er anderledes end verdens

Ved et seminar i Kolkata (tidl. Calcutta) samledes omkring 55 kvinder på TWRs kontor. Kvinderne var forbedere, seere af KmH-programmet på TV og frivillige KmH medarbejdere.
Claudia fra Noreas søsterorganisation i Tyskland fortalte om, hvordan Lea fra Bibelen fik stor betydning i Guds øjne, selvom hendes mand, Jakob, ikke elskede hende. Dette berørte mange af de deltagende kvinders hjerter, fordi de lærte om, at uanset, hvordan denne verden behandler os, så elsker Gud os altid.
Tilhørerne vidnede også om, hvordan KmH-programmet har velsignet dem i deres liv, og at programmet er som et lys, der guider dem i deres liv.

Nye bedegrupper dannes

En lytter, Asha Bagla, følte sig så velsignet af KmH-programmet på bengali, at hun arrangerede en sammenkomst om KmH for sin menighed. 40 deltog, deriblandt fem mænd og 10 børn. Nu beder de regelmæssigt for KmH-programmet på bengali, og de bruger også KmH’s bedekalender. Efter sammenkomsten blev der også dannet en bedegruppe.
To andre trofaste lyttere af KmH-programmet på bengali, Banani Panja og Arpita Das, arrangerede et møde for kvinder i deres husmenighed. De ønskede at bringe opmuntring til deres kristne søstre, men også til søgende. 55 kvinder og to mænd deltog. Deriblandt var der nogle få kvinder fra ikke-kristen baggrund, som hørte om Jesus Kristus. Alle blev opmuntrede og velsignede af mødet, og der blev dannet to nye bedegrupper.


Fakta

Bengali er et indoeuropæisk sprog, som tales i Bangladesh og Indien. Det tales af omkring 190 millioner mennesker i Bangladesh og de indiske delstater Vestbengalen og Assam, foruden blandt immigranter i Vesten og Mellemøsten.

KmH-programmet på bengali gik første gang i luften i januar 2007, men siden september 2020 er det blevet sendt på TV. De forskellige KmH-teams bruger også de sociale medier, YouTube, WhatsApp og mail til at distribuere indhold.


Lytterrespons

Dipali Mondal, West Midnapore:
Jeg er et af ofrene for vold i hjemmet. Min mand har tortureret mig i lang tid. Men jeres program har givet mig håb og hjulpet mig til at tro på, at Gud en dag vil forandre min mands hjerte. Jeg holder fast i troen på, at min mand en dag vil elske mig og min datter. Programmet gør mig i stand til at stå fast i troen på Jesus Kristus, og derfor får jeg styrke til at udholde det, når min mand udøver tortur på mig. Jeg har ikke megen uddannelse, men jeg lytter opmærksomt til, hvad der siges i programmet, og jeg tror hvert et ord. Vær venlig at huske mig i jeres forbøn.