Må jeg bede for, og velsigne dig?

”Jeres radioprogrammer har afværget, at min far og min onkel begik æresdrab. Gud være lovet, at de lyttede til jeres udsendelser sammen med mig”

Udviklingen i Afghanistan er desværre hurtigt gået fra ondt til værre, og der er behov for, at vi som kristne husker den afghanske befolkning i bøn. Mange lider under det nye regime, og som det ofte er tilfældet, bliver kvinder, børn og religiøse minoriteter særligt hårdt ramt.
At dele det kristne håb med folk i Afghanistan kan synes umuligt, men netop i situationer som denne, er mission via medierne et afgørende middel.

Radiobølger ind i Afghanistan

Noreas samarbejdspartner, Trans World Radio, har en 500.000 Watt AM sendestation stående udenfor Afghanistan. Med den er det muligt at sende kristent indhold ind over grænsen til størstedelen af den afghanske befolkning. Programmerne kan nå mennesker, som ellers aldrig ville have mødt det kristne evangelium. For eksempel kan mennesker, som lever i en familie, der er fjendtligt stillet overfor kristne, i al hemmelighed tune ind og lytte til kristne programmer.

Et radioprogram kan ikke stå alene

Radioprogrammer er vigtige for at få budskabet frem, men lige så vigtigt er det, at der er kristne medarbejdere, som kan tage imod opkald fra de mennesker, der bliver mødt med evangeliet.
Thomas Prasad, som har ansvaret for PANI-senderen (Pakistan, Afghanistan og Nord Indien), fortæller, at det team, som tager imod respons fra lyttere, har været vidne til både den positive og den negative side ved at dele evangeliet om Jesus, i en region hvor navnet Jesus ofte leder til misforståelser og modstand.
”Nogle opkald og tekstbeskeder er så fulde af had, at det går gennem marv og ben,” fortæller Prasad. Medarbejderne må lægge øre til beskeder som ”Må du og din familie blive forbandet i syv generationer,” og ”I er en skændsel for jeres land”. Nogle beskeder indeholder voldsomme fysiske trusler, og medarbejderne kæmper med frygt, bekymringer, søvnbesvær, vrede og modløshed. Men de forsøger at vende de mange giftige bemærkninger til opbyggelige samtaler om Jesus.
”Jeg har lært at ære dem, som ringer, og ikke se dem som mine fjender,” fortæller en af medarbejderne. ”Min respons er noget i denne retning: ’Du sværger og bander ad mig. Det ville jeg også have gjort, men Jesus har forandret mig. Må jeg bede for, og velsigne dig?’”

Evigheden vil vise hvad Gud gjorde

Selvom sådanne samtaler ikke altid resulterer i en øjeblikkelig omvendelse, så planter de et frø, som Prasad og medarbejderne håber en dag vil slå rod, på samme måde som PANI-udsendelser rodfæstede sig hos denne lytter:
”Jeres radioprogrammer har afværget, at min far og min onkel begik æresdrab. Gud være lovet, at de lyttede til jeres udsendelser sammen med mig og indså vigtigheden af tilgivelse og af at lægge hævnen i Guds hænder. Som resultat besluttede de sig for at droppe deres planer og tilgive manden.”
”Vi kommer måske ikke til fysisk at se de positive resultater, på grund af menneskelige barrierer,” fortæller Prasad, ”men jeg tror at evigheden vil åbenbare, hvad Guds Ord har gjort for de undertrykte mennesker i Afghanistan. Hvor ville det være fantastisk at erfare, at Gud har ladet os alle spille en lille rolle i det.”

Ét af mange steder

Afghanistan er blot ét ud af mange steder, hvor evangeliet bæres frem gennem medier. Helt konkret er Norea involveret i mediemissionsprojekter på 25 forskellige sprog, i de dele af verden som er mest vanskelige at nå med evangeliet. Takket være baglandets støtte, kan vi sprede håb gennem medier som: Radio, tv, medieafspillere, hjemmesider, apps, YouTube, og sociale medier.

Tak om du vil bede for og støtte arbejdet i 2022.