WAUW, Online Gudstjeneste nr. 100

Med dagens gudstjeneste har vi rundet lidt af en milepæl. Vi har nemlig netop sendt ’Online Gudstjeneste’ nr. 100. Blot 4 dage efter at Mette Frederiksen meldte ud, at Danmark lukkede ned, var vi klar med den første Gudstjeneste.

Selvom Norea dagligt arbejder med medier, var der alligevel mange tekniske udfordringer som skulle læres og løses undervejs, for at producere en gudstjeneste som seerne kunne være tjent med. Ligeledes skulle der også findes et format som mindede om en klassisk gudstjeneste, men som samtidig tog højde for de muligheder og begrænsninger som video-mediet giver.

Vi fik i begyndelsen meget feedback fra folk ude bag skærmene. Nogle syntes der var for mange sange, andre syntes der var for få. Nogle syntes teksten var for lille og andre ville gerne kunne se musikerne tydeligere. Vi forsøgte at finde den gode middelvej i de mange velmenende kommentarer og overordnet set oplevede vi en kæmpe taknemmelighed og glæde over at det nu var muligt at komme i kirke…hjemme i sofaen.

Se alle Online Gudstjenester på halvandet minut

Vi har gennem de seneste to år løbende modtaget kommentarer og billeder fra folks stuer eller fra missionshuse, hvor folk har været sammen for at se Online Gudstjeneste. Det har været fantastisk at mærke at gudstjenesterne har haft en afgørende betydning for mange menneskers trosliv i corona-perioden.

Det var Ejler Nørager som prædikede til den første gudstjeneste, og ved gudstjeneste nummer 100 var det igen Ejler som stod foran kameraet. Men i den mellemliggende tid har der været mange forskellige prædikanter ’på talerstolen’. Norea har lavet gudstjenesterne i samarbejde med Luthersk Mission (LM), og det betyder at vi har kunnet trække på LM’s mange prædikanter, når der skulle findes folk til at udlægge Guds ord.

Men herudover har der også været en lang række værter og musikere med i optagelserne. En stor del af disse mennesker har lagt frivillige kræfter i arbejdet og uden værter og musikere – som gang på gang har stillet op og brugt deres fritid på at lave Gudstjenester – havde projektet ikke kunnet lade sig gøre.

Holdet af teknikere har været det samme igennem langt de fleste optagelser, og det har i perioder været udfordrende at få logistikken til at gå op. Men vi kan se tilbage på de sidste to år med stor taknemmelighed, for på trods af corona-restriktioner og smitte, er det uge efter uge lykkedes at få optagelserne ud i æteren.

Coronaen pandemien er så småt ved at være ovre for denne gang – i hvert fald i Danmark. Men det betyder ikke at Online Gudstjenesterne lukker og slukker. Der er stadig flere hundrede som ser med på Gudstjenesterne hver søndag og de mange tilbagemeldinger vi har fået gennem de seneste 2 år, viser at der stadig er folk som ønsker at kunne komme i kirke foran skærmen. ’Online Gudstjenesten’ er ikke en konkurrent til gudstjenesten i den lokale kirke, og vi vil til enhver tid opfordre folk til at engagere sig i sin egen menighed. Men Online Gudstjeneste er der for dem som af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at komme i kirke søndag formiddag.

TAK til alle de mange, MANGE, mennesker som har været med til at gøre ’Online Gudstjeneste’ mulig.