30 dage i bøn 2022 – dag 30

1. MAJ – DAG 30

Kanuri Manga i Niger

Abu er vokset op som muslim i Nordafrika. Da han besluttede sig for at følge Jesus, slog hans familie hånden af ham. Alle hans bekendte anså ham for en forræder, og han mistede sin sociale status.

Abu længes efter at være en del af et samfund og et fællesskab. Men selv i de eksisterende kirker møder kristne ham med mistro, fordi han er tidligere muslim. Kirkens leder er bange for de offentlige myndigheder. Han ønsker ikke at døbe Abu og byde ham velkommen som officielt medlem af kirken. Selv om Abu gerne vil indgå i kristent arbejde, nægtes han teologisk oplæring såvel som engagement i kirkens ledelse.
Abu er en af de mange muslimer, som er kommet til tro på Jesus i løbet af de seneste tredive år. I mange muslimske lande er det imidlertid vanskeligt for konvertitter at vokse i deres nye tro og blive en del af den kristne familie og det kristne fællesskab. Somme tider på grund af frygt, sommetider fordi der ikke findes nogen fællesskaber i nærheden. Nogle MBB’er har dannet deres egne fællesskaber og netværk, opmuntret af kristne længere borte, eller forlader sig på online forbindelser og resurser.

At blive Jesu discipel involverer at være en del af et kristent samfund, at elske hinanden og opmuntre hinanden til at leve et liv, som ærer Jesu bud. Dette har forskelligt udtryk fra kultur til kultur, men i områder hvor den fremherskende religion er fjendsk overfor kristne, kan det være utroligt udfordrende. Hvor kirker først nyligt er dukket op, kan det være en vanskelig proces at organisere discipelskab og udpege ledere, akkurat som det var på urkirkens tid.

 

Hvordan kan vi bede?

  • Bed om at missionærer, der underviser nyomvendte MBB’er, må besidde sand visdom og ydmyghed, når de underviser i Kristi bud. (Matt 28,19-20)
  • Bed for MBB’er, der lærer hvordan man grundlægger kirker, fællesskaber og kristne samfund på steder og i kulturer, hvor sådanne aldrig før har eksisteret. (Rom 15,20-21)
  • Bed, ligesom Jesus gjorde det, for at kirken må være én, forenet i kærlighed, og et levende vidne om Faderen.
    (Johs 17,20-25)

 

Hent bedefolderen som pdf