Et håbløst liv

Roma

Albanske roma-kvinders liv er alt andet end en dans på roser. Mange bliver gift og får børn i en alder af bare 12-15 år, og mangel på uddannelse og arbejde holder disse kvinder fast i en fattigdomsspiral, som gentager sig generation efter generation.

Da mange romaer ikke er en del af det registrerede samfund, og grundet udtalt diskrimination, bliver der ikke grebet ind med den sociale foranstaltning og den hjælp, der er så afgørende for at bryde den negative arv. Dette er medvirkende til, at mange romaer lever et liv som ofre for alkohol, prostitution, vold, udnyttelse og menneskehandel. Nogle mødre bliver, af deres mænd, tvunget til at give deres baby væk lige efter fødslen, og en alkoholiseret far kan finde på at sælge sin baby for mindre end 200 dollars.

Der er meget lidt håb om en lysere fremtid for albanske roma-kvinder og deres familier. Romaer bliver ofte set ned på i store dele af det etablerede samfund, ikke bare i Albanien, men mange steder i verden. Den negative holdning som omgiver romaer, gør det ofte svært at finde opbakningen til at hjælpe disse mennesker og række dem det Ord, som formår at sprede lys i deres mørke tilværelse.

Men Ordet bliver forkyndt for romaerne! Hver eneste uge sender Noreas partner i Albanien, TWR, radioprogrammer på romaernes modersmål, med undervisning til hverdagslivet og til sjælen. Disse programmer trænger igennem sociale og sproglige barrierer og planter håb, fred og glæde i mørket.

Bed for de mange marginaliserede romaer i Albanien, og rundt omkring i verden, at de må finde håbet i Jesus.