Nye lyttergrupper samles for at høre om Jesus

Omkring 4.700 mennesker mødes hver uge i Cambodja i 185 grupper for sammen at lytte til programmer fra Kvinder med Håb (KmH), som produceres af Noreas partner i Cambodja.

I store dele af 2020 og 2021 har Cambodja være lukket ned på grund af covid-19, men nu er en stor del af befolkningen blevet vaccineret, og landet er ved at finde en måde at leve med sygdommen på.
Genåbningen betyder også, at KmH-lyttergrupperne kan samles igen og sammen lytte til programmerne, der sendes via radio, Facebook m.m., sådan at man kan tale sammen om det, man har hørt. Grupperne mødes hjemme hos hinanden, i kirker eller i skolelokaler. Noreas venner gør det muligt, at vi i Cambodja kan sende fire-fem programmer hver måned.

Der er KmH-lyttergrupper i alle provinser i Cambodja, og det er ikke kun de grupper, der var i gang før covid-19, som samles igen. I løbet af første halvår af 2022 er der dannet fire nye grupper.
I de to år, hvor det ikke har været muligt at samles i lyttergrupper, har mange lyttet til KmH-programmerne derhjemme. Det vidner over 1.600 henvendelser til redaktionen bag programmerne om. De fleste henvendelser sker på Facebook og kommer fra kvinder.

Kvindegrupper – også for mænd

Men der er flere og flere mænd, der lytter med. To af de nye lyttergrupper er blevet startet i Takeo-provinsen i den sydlige del af landet, og her samles både kvinder og mænd i skolens lokaler om søndagen for at lytte til KmH-programmet. Det er også en mand, Khorn Heang, der er leder af lyttergrupperne i Takeo-provinsen. Han har sagt sit job i byen op for at tage tilbage til den landsby, han kommer fra, og tjene Gud der uden at få løn. ”Jeg er glad for at være med til at sprede evangeliet i Cambodja, og jeg tror, Gud vil sørge for min familie,” siger han.
Ud over at KmH-lyttergrupperne nogle steder er det eneste kristne fællesskab, hvor lytterne kan samles og bede sammen, er de også evangeliserende. I Battambang-provinsen bor tre kvinder så langt ude på landet, at der ikke er nogen kirke i nærheden, og i Siem Reap-områet opfordrer en kvinde sine naboer til at lytte med i hendes hjem. Flertallet af dem, der kommer, er endnu ikke blevet kristne.

Ordets hører og ordets gører

En trofast lytter, Mrs. Sieng Lai, bor i en af de bydele i Siem Reap, der flere gange under corona har været ramt af hårde nedlukninger, hvor man ikke måtte forlade sit hus. Hun fortæller: ”Jeg takker Gud for, at jeg fik lov til at gå ud og købe mad. På grund af det opslag, jeg har set på KmHs Facebookside, om at dele mad med andre, begyndte jeg at købe grøntsager og andet til medlemmerne i vores kirke – og senere også til andre.”
I forbindelse med genåbningen er ledelsen for KmH også i gang med en besøgsrunde til alle gruppeledere i hele landet for at give inspiration og opmuntring.
Kvinder med Håb og Norea
Kvinder med Håb er en gren af TWR-familiens arbejde, som ønsker at bevidstgøre om kvinders udfordringer og at give opmuntring og håb til kvinder over hele verden gennem bøn, opmærksomhed og radioprogrammer. Norea har gennem årtier været en del af TWR-familien og har været en aktiv partner i Kvinder med Håb næsten helt fra starten.
Kvinder med Håb-programmet sendes på mere end 70 sprog, og Norea har hele eller dele af ansvaret for fem af disse sprog. Det er et halvtimes program, der består af to dele: Hjælp til livet, for eksempel om sundhed og familie og hjælp til sjælen, der er bibelundervisning og hjælp til at leve som kristen i hverdagen.

Tak for de mange KmH-lyttergrupper i Cambodja, både gamle og nye. Bed om at lytterne både må få hjælp til livets mange udfordringer og få hjælp til at tage imod Guds ord til frelse og fornyelse.

/KL

 


Usikker økonomi

Når sygdom, krise og krig rammer os, er der flere mennesker, som bliver åndeligt søgende; det synes historien at bekræfte, selv om det naturligvis er vanskeligt at måle og veje. Men flere af vores partnere beretter om en voldsom forøgelse i lytter- og seerreaktioner. Lytterne stiller også langt dybere og mere alvorlige spørgsmål, skrev vores tyrkiske partner for et par dage siden, og de ser et stigende antal unge (under 18 år), som fortæller, at de er kommet til tro på Jesus.

Mange af os oplever, at vores privatøkonomi bliver presset af den store inflation, som i høj grad skyldes de voldsomt stigende energipriser. Noreas økonomi er også udfordret af stigende energipriser, stigende dollarkurs og samtidig har vi de seneste måneder oplevet faldende gaveindtægter.

Vi har brug for din forbøn og din støtte, for at vi kan fortsætte det vigtige arbejde med at række evangeliet til mennesker, som spørger efter vejen til himmelen. Bed om, at der også i 2022 må komme de gaver ind, som er nødvendige.

Ole Sørensen, daglig leder

Støt mediemissionsarbejdet her