”Radio Home”: En velsignelse på vej til Etiopien

I Norea arbejder vi sammen med partnere fra forskellige kulturer og lande for at sprede det kristne budskab. Mens vi ofte kan dele kristent materiale fra Norge i danske sammenhænge, møder vi udfordringer, når kulturforskelle og sprogbarrierer bliver større end som så. Men en spændende udvikling er undervejs – ”Radio Home” er på vej til Etiopien, og vi tror, det vil blive til stor velsignelse for arbejdet der.

Etiopien er kendt for sin rige kulturarv og historie, og det er et land, hvor kristendommen har dybe rødder. Den går tilbage til de første århundreder e.Kr., og den evangeliske kirke er i stor vækst i disse år. Men der er stadig mange folkegrupper og dele af landet, hvor det kristne vidnesbyrd står meget svagt.

Landet har mange forskellige etniske grupper, sprog og kulturer, og derfor har vi brug for at arbejde på flere sprog for at nå ud til alle. Men når vi bringer evangeliet til forskellige folkegrupper og sprog, skal vi tilpasse vores tilgang til både sprog og kultur. “Radio Home”-konceptet fra Indien kan være nøglen til at binde Mekane Yesus-Kirken og radioarbejdet tættere sammen i Etiopien.

Styrkelse af troen gennem ”Radio Home”

“Radio Home” kan hjælpe enkeltpersoner med at forankre deres tro i Bibelen gennem de ugentlige samlinger i gruppen. Det passer perfekt ind i den etiopiske kultur og giver os mulighed for at nå ud til dels mindre folkegrupper, men også til dem i byerne, hvor radiosignalet ofte drukner i støj.
Mens Etiopien gennemgår en teknologisk revolution, er det stadig et land med store afstande og udfordringer med begrænset adgang til internettet og moderne kommunikationsmidler uden for byerne. Dette gør “Radio Home” til en ideel måde at nå ud til mennesker på.

En løsning til Etiopien

Selvom mellembølgeradio stadig har en stor lytterskare i Etiopien, er det nødvendigt at tænke på alternative løsninger på grund af den teknologiske udvikling i Afrika. Etiopien giver ikke FM-radiolicenser til kristne radiostationer, så vi har arbejdet på alternativer som internetradio og ”Radio Home”.
Etiopien har også en udfordring med hensyn til religiøs mangfoldighed. Landet har en betydelig muslimsk befolkning, og det er vigtigt også at formidle evangeliet til dem. ”Radio Home” kan hjælpe med at formidle budskabet til muslimer i mindre grupper.

Erfaring fra Indien: En solid grund

Vores partner i Indien har brugt ”Radio Home” i over 10 år med stor succes. I et land med over 1.600 forskellige sprog og kulturer er det afgørende at nå folk på deres eget sprog. Vi stræber efter at formidle evangeliet på modersmål eller sprog tæt på modersmålet, især i områder med få eller ingen kristne.

”Radio Home” har vist sig at være en effektiv måde at opbygge troen på. Radioprogrammer er relativt dyre at sende i luften, og lytterantallet på kort- og mellembølgeradio har været faldende over en årrække i Indien. Derfor har vores indiske partner gennem mere end 10 år arbejdet med ”Radio Home” og TV-udsendelser via satellit og kabel. TV-mediet er væsentlig dyrere end radiomediet, men når langt flere mennesker og giver derfor god mening på de store sprog.

”Radio Home”: En styrkelse af kristen tro og fællesskab

“Radio Home” minder om en bibelstudiegruppe, hvor deltagerne samles omkring Bibelen og lytter til radioprogrammer på en mp3-afspiller. Gruppelederen faciliterer samtalen om indholdet, og deltagerne engagerer sig aktivt i samtalen om Guds ord. Dette skaber et kristent fællesskab og hjælper kirkerne med at undervise deres medlemmer og bringe nye mennesker (naboer, venner osv.) ind i kirken.

En af styrkerne ved “Radio Home”-konceptet er, at det ikke kun har et undervisningsfokus, men det virker også evangeliserende. Deltagerne i grupperne fokuserer på, hvordan de kan dele det, de har lært, med deres naboer og venner. Dette skaber en ånd af mission i grupperne.

En voksende bevægelse

“Radio Home” bruges i folkegrupper, hvor antallet af kristne er få, og antallet af grupper i Indien vokser hurtigt. Vi har etableret systematisk opfølgning og tilsyn med grupperne, så gruppelederne får den støtte, de har brug for. Blandt gruppelederne kan man også finde blinde mennesker og analfabeter, som er gode vejledere og bærer et godt kristent vidnesbyrd med sig.
Målet er ikke kun at oprette ”Radio Home”-grupper, der fungerer som små kirker, men at arbejdet skal hjælpe kirkerne med at undervise deres medlemmer og bringe nye mennesker ind i kirken. Konceptet er en systematisk gennemgang af 6 udvalgte bøger fra Det Nye Testamente og Salmerne fra Det Gamle Testamente. Gruppelederne har et vigtigt ansvar for at lede aftenen, der begynder med sang og bøn, samt et lille tilbageblik på sidste uges samling.

 

Billede af NoreaNyt

Læs flere spændende historier fra mediearbejdet i NoreaNyt.

Du kan også lytte til en (AI) oplæst version af NoreaNyt på Norea.dk